Цілі оцінки

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

   Розподіл ціни придбання
   Тест на знецінення основних засобів, гудвілу, нематеріальних активів тощо
   Оцінка основних засобів або інвестиційної власності
   Переоцінка акцій, облігацій, опціонів, деривативів, складних фінансових інструментів

КРЕДИТУВАННЯ/ФІНАНСУВАННЯ

   Заставна вартість:
  ○   Нерухомості
  ○   Основних засобів
  ○   Нематеріальних активів
  ○   Цінних паперів
  ○   Акціонерного капіталу
   Оцінка портфелів застав
   Визначення кредитоспроможності
   Підготовка ТЕО, бізнес-плану тощо

ВИМОГА ЗАКОНОДАВСТВА

   Приватизація
   Інші операції з державним та комунальним майном
   Оподаткування майна
   Визначення збитків або розміру відшкодування
   Додаткова емісія
   Зміна уставного капіталу
   Нотаріальні дії

УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ

   Оцінка для M&A
   Оцінка для IPO/SPO
   Бюджетування
   Управління на основі вартості
   Створення нового бізнесу
   Оренда/лізинг та передача прав на них
   Проведення конкурсів, аукціонів, торгів

ЮРИДИЧНІ/ПОДАТКОВІ ПИТАННЯ

   Незалежна оцінка для судових рішень (експертні висновки, свідчення в суді)
   Податки (трансферне ціноутворення, зміна власника активу тощо)

СТРАХУВАННЯ

   Визначення страхової суми
   Визначення розміру відшкодування