Об'єкти оцінки

   Бізнес або одиниця, що генерує грошовий потік, у рамках компанії
   Акції чи частки участі
   Основні засоби (будівлі й споруди, машини й обладнання, рухоме майно)
   Інвестиційна (комерційна) нерухомість
   Нематеріальні активи
   Інші активи (фінансові інструменти, кредити, запаси тощо)