Правова база

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

"Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну дiяльнiсть в Україні" від 12.07.2001 № 2658-III
"Про оцінку земель" від 11.12.2003 № 1378-IV
"Про приватизацію державного майна" від 04.03.1992 № 2163-XII
"Про іпотеку" від 05.06.2003 № 898-IV (статті 5, 37, 38, 43)
"Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 № 514-VI (статті 8, 23)
"Про господарські товариства" від 19.09.1991 № 1576-XII (статті 13, 20)
"Про заставу" від 02.10.1992 № 2654-XII (стаття 12)
"Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 № 2121-III (статті 80, 94)
"Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" від 15.03.2001 № 2299-III (статті 23, 25, 37)
"Про плату за землю" від 03.07.1992 № 2535-XII
"Про інвестиційну діяльність" від 18.09.1991 № 1560-XII

ПОСТАНОВИ КМУ

МЕТОДИКА оцінки майна від 10.12.2003 № 1891
МЕТОДИКА оцінки об'єктів оренди від 10.08.1995 № 629
МЕТОДИКА експертної грошової оцінки земельних ділянок від 11.10.2002 № 1531
МЕТОДИКА розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна від 04.10.1995 № 786
МЕТОДИКА оцінки державних корпоративних прав від 02.08.1999 № 1406
МЕТОДИКА визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування від 25.08.2004 № 1117
МЕТОДИКА визначення загального розрахункового обсягу видобутку корисних копалин від 03.10.1997 № 1099
МЕТОДИКА визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами від 15.10.2004 № 1374
МЕТОДИКА розрахунку концесійних платежів від 12.04.2000 № 639
МЕТОДИКА визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб від 20.11.2003 № 1787