Консультації з проведення оцінки для МСФЗ

ЦІЛЬ

   Сприяння узгодженню методології, підходів та методів з аудитором
   Контроль дотримання узгоджених процедур
   Перевірка результатів на обґрунтованість й коректність

КОРИСТУВАЧІ

   Оціночні компанії
   Менеджмент/власники

ПРОЦЕДУРИ (коротко)

   Аналіз об’єкта та цілей оцінки
   Узгодження методології, підходів та основних припущень з аудитором
   Контроль результатів з точки зору дотримання узгодженої методології, обґрунтованості та послідовності